montres Total Video Converter HD v3.71 Full

Total Video Converter HD v3.71 Full

Download

  • Created: 07-10-2016
  • Size: 20 MB
  • Download: 20
  • Views: 90

Contents

Total Video Converter một chương trình chuyển đổi định dạng file video thông dụng & dễ sử dụng nhất dành cho mọi người. * Ưu điểm: - Dễ sử dụng, vài click là Done. - Chuyển đổi file video dành cho các thiết bị di động nhanh - gọn. * Nhược điểm: - Chất lượng video sau khi Encode hơi tệ chút.

Total Video Converter một chương trình chuyển đổi định dạng file video thông dụng & dễ sử dụng nhất dành cho mọi người.
* Ưu điểm:
- Dễ sử dụng, vài click là Done.
- Chuyển đổi file video dành cho các thiết bị di động nhanh - gọn.
* Nhược điểm:
- Chất lượng video sau khi Encode hơi tệ chút.

Comments