Ghost Win 10

Bản cài Windows 10 Single Language 64bit

Vào ngày 1/10/2014, Microsoft đã tổ chức sự kiện ra mắt chính thức hệ điều hành mới của mình với tên gọi Windows 10. Với sự xuất hiện đầy bất ngờ của Windows 10
04-09-2015 3.75 GB

Bản cài Window 10 Single Language 32bit

Vào ngày 1/10/2014, Microsoft đã tổ chức sự kiện ra mắt chính thức hệ điều hành mới của mình với tên gọi Windows 10. Với sự xuất hiện đầy bất ngờ của Windows 10
04-09-2015 2.8 GB

Share key bản quyền win 10

Một vấn đề được người dùng máy tính đang rất quan tâm đó chính là Key Windows 10. Thực tế trường hợp của mình khi cài nó đòi nhập key, theo tìm hiểu thì nhấn Skip là được, nhưng nút Skip nó lại b
03-09-2015 1024 KB

Bản cài Window 10 Enterprise 64bit

Vào ngày 1/10/2014, Microsoft đã tổ chức sự kiện ra mắt chính thức hệ điều hành mới của mình với tên gọi Windows 10. Với sự xuất hiện đầy bất ngờ của Windows 10
03-09-2015 3.67 GB

Bản cài Window 10 Enterprise 32bit

Vào ngày 1/10/2014, Microsoft đã tổ chức sự kiện ra mắt chính thức hệ điều hành mới của mình với tên gọi Windows 10. Với sự xuất hiện đầy bất ngờ của Windows 10
03-09-2015 2.71 GB

Bản cài Window 10 Home & Pro 64bit

Vào ngày 1/10/2014, Microsoft đã tổ chức sự kiện ra mắt chính thức hệ điều hành mới của mình với tên gọi Windows 10.
03-09-2015 3.81 GB