Ghost Xp Sp 4

Ghost XP SP4

Nhằm đáp ứng 1 số nhu cầu của A/E cần bản Windows NO SOFT. Hôm nay, mình tiếp tục cập nhật cho A/E cũng như là chia sẽ bộ ghost Windows XPSP4 NO SOFT cho A/E nào có nhu cầu ko cần FULL SOFT.
15-06-2015 962.4 MB