Ghost Xp Sp 3

Ghost Windows XP nguyên gốc NO SOFT, FULL DRIVER

Ghost Windows XP nguyên gốc NO SOFT, FULL DRIVER đã test nhiều máy nhận đủ Driver, phù hợp cho các anh em KTV muốn cài nhanh bản win gốc gọn nhẹ đầy đủ driver. chạy mượt trên cả các máy cấu hình thấp
01-09-2015 1.13 GB

Ghost Windows XP SP3 nguyên gốc (Update 12/2014) NO SOFT, NO DRIVER

Bản ghost xp sp3 nguyên gốc này giúp bạn nào muốn cài win gốc mà không có đĩa cd hoặc k biết tạo usb boot win xp. bản này không có driver, không soft giúp bạn tối ưu nhất các phần mềm và driver theo ý
01-09-2015 1.51 GB

Ghost Win Xp Sp3 Full Soft No Driver đa cấu hình 2015, Bản Ghost win xp mới 2015

Nhằm đáp ứng 1 số nhu cầu của A/E cần bản Windows FULL SOFT + NO DRIVER. Hôm nay, mình tiếp tục cập nhật cho A/E cũng như là chia sẽ bộ ghost Windows XP SP3.
15-06-2015 2 GB

Ghost Win Xp Sp3 Full Soft Full Driver đa cấu hình 2015, Bản Ghost win xp mới 2015

Nhằm đáp ứng 1 số nhu cầu của A/E cần bản Windows FULL SOFT + FULL DRIVER. Hôm nay, mình tiếp tục cập nhật cho A/E cũng như là chia sẽ bộ ghost Windows XP SP3.
15-06-2015 1.6 GB