Game Visual Novel

Saya no Uta - Khúc ca của Saya [Tiếng Việt]

System requirements: Pentium® III Processor 500 / 1 GHz, 128 / 256 Mbytes RAM, 5 Gbytes on HDD, DirectX 5.0+, OS: 2000/XP/Vista
15-07-2015 259.69 MB

Clannad (Full voice - Việt hóa)

System requirements: Pentium 500МГц / 1 GHz, 128 / 256 Mbytes RAM, 5 Gbytes on HDD, DirectX 5.0+, OS: 2000/XP/Vista
11-07-2015 3.18 GB